A vonal

Folyamatban Forrai Ferenccel

Vonal, aminek nincs kezdete. Nincs vége. Folyamatban…, mindannyian vonalban vagyunk, egyeneseink keresztezik egymást.
Egymásra hatás, találkozások, metszéspontok és metszetek. Vonalak, amik összekötnek, elválasztanak, irányt mutatnak, keresztezéseikkel új lehetőséget nyújtanak.

A vonal a virtuális térben és egy méretarányos maketten rajzolódik ki, amit a lemodelezett galéria terébe helyeztem el.

Egy vonal, amit jelen esetben a maketten és a virtuális térben lemodelezett galéria sajátossága rajzol meg, adja meg a ritmusát, kap szimbolikus vagy metaforikus jelentéstartalmakat. Egyes részeihez irodalmi idézeteket társítottam, amikkel új jelentéstartalommal gazdagodott a vonal.
A galéria tere egy szemléltetőeszköz, a vonal bárhol megrajzolható, rajzoldódik is a mindennapjaink során: életutunk, útvonalunk, vonalaink rajzolata.

Kérdések, gondolatok felvetése út-közben…

Ön- és mások ismerete, önmagunk elhelyezése a környezetünkhöz és magunkhoz viszonyítva.
Kölcsönhatások, hatásunk másokra, mások hatása ránk, a környezetünkkel való egyensúlyra való törekvés.
Miként viszonyulunk az időhöz (út, idő, tér, sebesség), a jelenhez.

Környezetünk és önmagunk megfigyelése, egymáshoz való viszonya. Tapasztalás, érzékelés, kutatás, új ismeretek, benyomások és információk rendszerezése, kölcsönhatások alapján megfogalmazott kérdések. Kérdésfelvetések.

A vonal ezen folyamatok absztrahálása, szimbolikus megfelelője, vizuális lecsupaszítása, elvonatkoztatás.
Gondolataim és ismereteim, látószögem tágítása, nézőpontom váltása, elemzés, szemlélődés, megfigyelés, vizsgálódás, kutatás, gondolkodásra való felhívás, párbeszéd, egy tanulási folyamat része.

Mit jelent a semmi, azt, hogy nincs? Mit jelent az egyensúly?
Lineáris vagy körforgás, végletek vagy…?

„Megyek tovább ellenkező irányban az otthonommal. És mégis hazaérkezem. Úgy vélem nem is voltam sehol.”

Kassák Lajos


„Irányaid elnyújtott egyenesek.”

5mondatok (Tóth Réka Ágnes, Simon Márton)

„nem tudja mi van a vonal felett, mert a vonal voltaképpen olyan, akár az ég. Mert az eget se lehet megmozdítani, se meghódítani, és kifutni se lehet alóla, csak elfogadni, hogy az egyik nap jeget szór, a másik nap fehér fátylakat úsztat”

Darvasi László

.

„A sorsunkat ingaként rajzolja újra és újra az idő. Döntéseink, környezetünk és lehetőségeink erőhatásai irányváltásra késztetnek, olykor úgy is, hogy észre sem vesszük, újabb variációban vibrál a létünk. Forrai időszemlélete egyszerre a Nyugaté és a Keleté, miközben nyugtat és kelteget: egyenes, céltudatos haladásból örök visszatérésbe hajt – ha jártunk már az ismerős tájon, elgondolkodhatunk egy új irányon.

Hogy mit üzen? Nézőpont kérdése. Megannyi változás a súlyos állandóságban – önismeretre tanít egymás metszéspontjaiban. Ilyen ez a Vonal – csak el ne veszítsük a fonalat: körhinta-életünk egy szál dróton lóg a végtelenben, függő függetlenségben, de jó így, mert szeretjük a kockázatokat. Forrai Ferenc a jelenkorban is a régi – mert vadonatúj: végtelenül pontos.”

Képes Gábor

Porcelán

Kondor Edit és Forrai Ferenc limitált darabszámú, sorszámozott porcelán tárgyegyüttese.
tárgyegyüttes: váza, tálca, tál, kép

VÁZA
ez nem kezdet, sem vég

TÁLCA
„Irányaid elnyújtott egyenesek.”
5mondatok (Tóth Réka Ágnes, Simon Márton)

TÁL
„néhány vonallal vázolom a változó világot”
Gábor Képes

KÉP
innen nézve


fotó: Rácmolnár Milán
3D: Barkóczi Máté