A vonal alatt

A kiállítást Képes Gábor – muzeológus – nyitotta meg. Írását a kiállításról és a munkáimról az alábbi sorokban olvashatjátok.

Mondd el egy vonalnak, hogy mi az a gömb! — szólított fel a budapesti graffiti. Úgy tűnik, ez a vállalkozás lehetetlen, a kétdimenziós lét számára a harmadik dimenzió elképzelhetetlen.
Forrai Ferenc grafikus azért megpróbálja: összeismerteti a vonalat a gömbbel, teret hajtogat a síkfelületnek, hadd szeressék egymást. És nem leplezi azt sem, hogy a síkvilág is gazdagabb, mint hinnénk, a géppapíron is titkok csodatenyészete lakozik. Az egész szépirodalom, a (szívébe) talált szövegek mezője a sík kiterjesztése. Az irodalomnak geometriája van, a költői képek metszik egymást. Képzőművészet korrektúrázza az írott szöveg hibáit, a vétések életjátékából szöveggettó-térkép keletkezik.

Mielőtt eltévednénk e művészeti labirintusban, szögezzük és szövegezzük le: Forrai mester vonalas alkotó. Ragaszkodik az írógéphez, a telikalapácsolt géppapírokon, a huszadik század holt-tengeri tekercsein gyűlnek a redők, a toll- és filcrezdülések finom mintázata segít utat találnunk, s ha úgy érezzük szükségét, utat tévesztenünk.
Nem véletlen, hogy a feldolgozott szövegek egy része az út gondolatát járja körül. Már amennyire körül lehet járni egy egyenest, már amennyire át lehet keringeni a végtelen túloldalára. Az út célt feltételez, valami vészjóslóan üget valamerre, valahonnan valahova tart, esetleg a semmiből a semmibe.

Amikor kamasz voltam, mindig Tristan Tzara Út című káprázatos négysorosával udvaroltam. Aztán egy Papp Tiborról írt recenzióban megvallottam ezt, önnön titkomat leleplezve.

„milyen az az út amely elválaszt minket
azon át nyújtom tűnődésem kezét
virág íródott minden egyes ujj hegyére
és az út vége egy veled együtt járó virág”
(Parancs János fordítása)

Forrai képei szerelmes szenvedéllyel készültek. A fehér papír szemérmessége mögött az udvarló kamasz, az avantgárd hagyomány okos őrjöngése készül formát találni.
Ezek a képek kitörni készülnek a felületükről, a vonalak futnak tovább a kereten túl: útvonalat alkotva – és életvonalat a kezünkre. Játék betűkkel, a szöveg és a valóság találkozásával. És a határral, amit a vonal jelöl.

Képes Gábor