Időnyomok 1.

Nyomok és lenyomatok, élet és élettér. Tér és idő.

Valós és képzelt lenyomatok, kézzelfogható, látható, szagolható, ízlelhető, tapintható nyomok. Érzelmek, amik életünk során közvetve hagynak nyomot bennünk és a környezetünkben.
Nyomok és lenyomatok, élet és élettér. Tér és idő. Kölcsönhatás, egymásra hatás.
Egy kísérleti program indulása: idő és a tér, a környezet lenyomata. Milyen ráhatása van a kiállításon bemutatott tárgyakra a környezetnek és az eltelt időnek.

.

.

.

.